Polityka prywatności

"Spryciarze.pl" sp. z o.o. oświadcza, że w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

W celu świadczenia pełnego zakresu usług Spryciarze.pl gromadzą następujące rodzaje informacji:

 1. Informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji w celu założenia konta na portalu Spryciarze.pl albo skorzystania z innej usługi lub promocji Spryciarze.pl, w przypadku której wymagana jest rejestracja. Podczas rejestracji zapisywany jest również adres IP użytkownika. Dane przekazane przez użytkownika przechowujemy na zabezpieczonych serwerach, prowadzonych przez Hostersi sp. z o.o., do których dostęp mają jedynie uprawnieni do tego pracownicy.
  Hostersi sp. z o.o. przejęli pełna odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych użytkowników portalu Spryciarze.pl
 2. Korespondencję skierowaną do firmy Spryciarze.pl , zarówno w formie elektronicznej jaki i pisemnej.

Spryciarze.pl przetwarzają dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Cele te, obejmują

 1. Dostarczanie usług użytkownikom związanych z działaniem portalu Spryciarze.pl, włącznie z wyświetlaniem dostosowanych treści i reklam.
 2. Kontrole, badania i analizy mające na celu zachowanie ciągłości, ochronę i ulepszanie naszych usług.
 3. Zapewnienie sprawności technicznej naszej sieci.
 4. Opracowywanie nowych usług.

Użytkownik, który zamierza skorzystać z usługi udostępnianej przez Spryciarze.pl, która wymaga rejestracji, zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, zgodnie z treścią żądania. Informacje te mogą być użyte w innych celach tylko po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika. Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać informacji poufnych w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, o ile wcześniej nie uzyskamy zgody użytkownika.

Użytkownik może odmówić podania danych osobowych we wszystkich naszych usługach. W takiej sytuacji jednakże Spryciarze.pl mogą nie być w stanie świadczyć tych usług na rzecz danej osoby.

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza Spryciarze.pl tylko w poniższych okolicznościach:

 1. Jeśli została wyrażona zgoda użytkownika. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody.
 2. Informacje przekazujemy naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom bądź osobom, w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Dotyczy to w szczególności firm zajmujących się utrzymaniem serwerów oraz umożliwiających dokonywanie rozliczeń finansowych przez Użytkowników portalu.

Spryciarze.pl wskazują, iż udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie uzyskanych informacji będzie konieczne w następujących przypadkach:

 1. spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub uprawnionego żądania instytucji publicznych
 2. egzekwowania odpowiednich warunków korzystania z usługi, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń
 3. zapewnienia ochrony przed bezpośrednio zagrażającą szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa Spryciarze.pl, użytkowników jej produktów lub bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

Spryciarze.pl wskazują, że są uprawnieni do udostępniania podmiotom trzecim niektóre dane, takie jak np. liczba użytkowników wyszukujących określone hasło lub liczba użytkowników, którzy kliknęli określoną reklamę.

Spryciarze.pl wskazują, iż stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dane zgromadzone przez Spryciarze.pl są w szczególności zabezpieczane przez Hostersi sp. z o.o., którzy zajmują się utrzymywaniem serwerów i danych na nich zgromadzonych.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko osoby upoważnione działające w imieniu Spryciarzy.pl bądź Hosteri sp. z o.o. oraz kontrahenci , dla których dostęp ten jest niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym.

Spryciarze.pl przetwarzają dane osobowe jedynie w celach, do których zostały one zebrane, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą polityką prywatności lub. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ich ewentualnego aktualizowania i poprawiania jesteśmy zależni od naszych użytkowników.

Użytkownicy portalu Spryciarze.pl, którzy udostępnili swoje dane osobowe, uprawnieni są do każdorazowego dostępu do nich oraz możliwość poprawiania błędnych informacji lub usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami związanymi z prowadzeniem działalności. Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, do których chcą uzyskać dostęp i które chcą poprawić lub usunąć. Możemy odmówić rozpatrywania żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających przesadnych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób. Dostęp do danych i ich poprawianie jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których wiąże się to z nieproporcjonalnym nakładem pracy i środków.

Spryciarze.pl zastrzegają sobie prawo każdoczesnej zmiany treści niniejszej polityki prywatności. Wszelkie dokonane zmiany będą niezwłocznie umieszczane na portalu spryciarze.pl, w odpowiedniej zakładce, w celu umożliwienia zapoznania się użytkowników z jego treścią.

Serwis Spryciarze.pl korzysta z technologii plików Cookie. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). W plikach Cookie znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu Spryciarze.pl a w szczególności tych wymagających autoryzacji. Pliki Cookies nie pozwalają na identyfikacje użytkownika i nie przechowują oraz nie przetwarzają żadnych danych osobowych użytkownika. Serwis Spryciarze.pl przechowuje pliki Cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • podtrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej kolejnej podstronie przechodzić procesu logowania (podawać swoją nazwę użytkownika i hasła),
 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron serwisu,
 • przechowywania ich preferencji oraz ustawień, dzięki czemu możemy podnosić jakość naszych usług a co za tym idzie zwiększania zadowolenia naszych użytkowników,
 • określanie sposobu poruszania się po serwisie i generowanie na podstawie tych danych odpowiednich podstron.

Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików Cookie w przeglądarce internetowej a co za tym idzie, uniemożliwić serwisowi przechowywania plików Cookie na dysku twardym komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać że efektem wyłączenia plików Cookie będzie utrudnienie lub całkowita utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu Spryciarze.pl. Pliki Cookie nie są szkodliwe dla Użytkowników oraz dla komputera użytkownika (łącznie ze zgromadzonymi na nim danymi), dla tego nie zalecamy wyłączania ich obsługi w przeglądarce internetowej.

Inne technologie zapisu i odczytu informacji (Local Storage):

Poza "Cookies" Serwis Spryciarze.pl stosuje także inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z Local Storage.

Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Rozpoznajemy Użytkownika, aby dowiedzieć się jakich informacji potrzebuje i czego szuka w naszych serwisach. Powyższe działania prowadzimy w celu dowiedzenia się, które kategorie Użytkownicy odwiedzają częściej niż pozostałe, a dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. Użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są wymagania, czego brakuje oraz co powinno znaleźć się w danym serwisie, w tym do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Korzystając z Serwisu, to Użytkownicy decydują o jego przyszłym kształcie. Informacje zapisywane w Local Storage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Urządzeniu końcowym, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności do wykorzystania Local Storage stosuje się odpowiednio zasady określone w Niej dla plików cookies i "Politkę Cookies" serwisu Spryciarze.pl.

Dane są przechowywane i przetwarzane przez serwis Spryciarze.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, które spełniają wymagania polskiego prawa.