Pomoc

Wraz z nową odsłoną strony Spryciarze.pl wprowadzamy ujednolicony schemat przyznawania punktów. Możesz zdobywać punkty za każdy pomysłowy i ciekawy przejaw aktywności.

Filmy

Dodawaj, oglądaj i nagradzaj

  • za każdy dodany film nadający się do publikacji na łamach portalu Spryciarze.pl, zaakceptowany przez moderatora przysługuje 30 pkt,
  • każdy obejrzany film to 0.01 pkt,
Komentarze

Wypowiedz się

  • za komentarz, który uzyska co najmniej 5 plusów jego autor otrzymuje 0.5pkt,
  • za dodany komentarz, który uzyska co najmniej 20 plusów jego autor otrzymuje kolejne 0.5 pkt.
Status

Filmy na naszym portalu

  • Użytkownik – to filmy znalezione w internecie i przesłane na nasz portal,
  • Spryciarz – to filmy nagrane przez użytkowników specjalnie dla portalu spryciarze.pl,
  • Ekspert – to filmy nagrane przez specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy, w tym także przygotowane specjalnie dla portalu spryciarze.pl.
Poradniki tekstowe

Uzupełniaj i zdobywaj wiedzę

Za poradnik tekstowy nadający się do opublikowania na łamach naszego portalu i zaakceptowany przez moderatora przyznajemy 2 pkt.

Pytajka

Pytaj, odpowiadaj i opiniuj

  • za odpowiedź z trzema plusami autor otrzymuje 2 pkt,
  • za najlepszą odpowiedź autor otrzymuje 10 pkt,
  • za więcej niż 10 odpowiedzi do Twojego pytania otrzymujesz 7 pkt.