Galeria inspiracji

Koszyki z pomieszanymi materiałami
Lampka z kabla
aktualnie przeglądasz Mistrzostwo w użyciu spinaczy
Stół na ceramice

Mistrzostwo w użyciu spinaczy

źródło: http://inspire.2ia.pl/post/11241792443/paperclip-artwork-whatever-cellar-by-tim