Jak utworzyć bezpośrednie skróty do schematów zasilania?

Jak utworzyć bezpośrednie skróty do schematów zasilania?

Przełączanie planów zasilania pozwala niekiedy znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej oraz niektórych podzespołów komputera. W urządzeniach typu laptop zmiana schematu zasilania jest w miarę szybka i prosta - poprzez ikonę w zasobniku systemowym. Nieco gorzej sytuacja wygląda w urządzeniach stacjonarnych: Menu Start > Panel Sterowania > Opcje Zasilania > itd.... Jak uprościć tę czynność?

Krok 1

Otwórz MenuStart i w polu "Wyszukaj" wpisz frazę: cmd - odnaleziony program uruchom z prawami administratora.

Krok 2

W linijce C:\Windows\system32> wpisz polecenie: powercfg -list i zatwierdź je klawiszem Enter.

Wideo

Możesz również zobaczyć poradnik wideo na podobny temat:

Jak włączyć hibernację komputera

Krok 3

Wyświetli się lista właściwych dla Twojego systemu identyfikatorów poszczególnych planów/schematów zasilania wraz z ich nazwami.

Krok 4

W wolnym miejscu na pulpicie kliknij PPM i za pomocą menu kontekstowego utwórz nowy skrót.

Krok 5

W polu lokalizacji wpisz: powercfg -setactive oraz z okna wiersza poleceń przepisz identyfikator danego planu zasilania do którego skrót chcesz utworzyć. W tym przypadku całość ma wyglądać następująco: powercfg -setactive 381b4222-f69-441f0-9685-ff5bb260df2e

Krok 6

Następnie wpisz nazwę dla skrótu (tutaj - jest to tworzenie skrótu do schematu Zrównoważony) i kliknij przycisk "Zakończ".

Krok 7

Na utworzonym skrócie kliknij PPM i z menu wybierz "Właściwości".

Krok 8

Kliknij przycisk "Zmień ikonę" a następnie - w nowym okienku - "OK".

Krok 9

Według upodobania wybierz ikonę dla skrótu i kliknij "OK".

Dostęp do wielu innych systemowych ikon uzyskasz podając w polu "Szukaj ikon w pliku" następujące lokalizacje: C:\Windows\System32\powercpl.dll lub C:\Windows\System32\imageres.dll - po wpisaniu nowej lokalizacji pliku ikon zatwierdź ją klawiszem Enter. Oczywiście możesz również użyć własnych ikon.

Krok 10

Dodatkowo możesz jeszcze przypisać skrót klawiszowy do danego planu zasilania (tutaj przykładowo: Ctrl Shift Z) po czym zakończ tworzenie/edycję skrótu klikając kolejno przyciski "Zastosuj" oraz "OK".

Krok 11

Postępując analogicznie utwórz skróty do pozostałych istniejących w systemie schematów zasilania. Na koniec zamknij okno wiersza poleceń komendą exit zatwierdzając ją klawiszem Enter.

Krok 12

Skróty umieść w dowolnym łatwo/szybko dostępnym miejscu: dock, MenuStart, pulpit, launcher czy też po prostu przypnij je do Paska Zadań. Do natychmiastowej zmiany planu zasilania Twojego komputera wystarczy kliknąć w odpowiedni skrót lub uruchomić go z klawiatury uprzednio przypisanym skrótem klawiszowym.

 

Komentarze: (0)

Pozostało: 1500 znaków