Jak prowadzić dokumentację budowy

Jak prowadzić dokumentację budowy

Dokumentacja budowy jest niezbędnym i koniecznym elementem podczas budowy domu. Zawiera sporo dokumentów i dużą dawkę bardzo ważnych informacji. Kto powinien być za nią odpowiedzialny? Jak prawidłowo ją wykonać?

Ciekawostka

Mówiąc dokumentacja budowy mamy na myśli: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły częściowych i końcowych odbiorów, różnego rodzaju rysunki i opisy, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Krok 1

Jednym z ważniejszych dokumentów jest dziennik budowy. Prowadzi go kierownik budowy, opisując przebieg robót budowlanych. Jest to wierna relacja wszelkich okoliczności i zdarzeń. Również projektant ma prawo wejść na teren budowy, wziąć dziennik i poczynić w nim odpowiednie wpisy. Może także żądać wpis do dziennika dotyczący wstrzymania budowy w związku z powstaniem ewentualnego zagrożenia lub wykonywania prac niezgodnie z planem. 

Do dziennika budowy powinny wpisać się wszystkie osoby, pełniące funkcje kierownicze oraz kontrolne. 

Wideo

Możesz również zobaczyć poradnik wideo na podobny temat:

Jak kupić projekt domu - potrzebne dokumenty

Uwaga

Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy przez cały czas.

Krok 2

Kierownik budowy zmuszony jest zawiadomić inwestora o wstrzymaniu prac w związku z wykonywaniem prac niezgodnie z projektem. 

Krok 3

Wpisem do dziennika budowy powinno być zgłoszone i potwierdzone zgłoszenie budynku do odbioru. W momencie, kiedy inwestor przekazuje budynek do użytkowania, powinien dodatkowo przekazać właścicielowi budynku całą dokumentację budowy.

Krok 4

Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, inwestor musi dołączyć oryginalny dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem oraz przepisami, oświadczenie o doprowadzeniu do porządku terenu budowy i zagospodarowaniu terenów przyległych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, odbiór wykonanych przyłączy oraz kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Ciekawostka

W przypadku ewentualnej kontroli organów nadzoru budowlanego, to właśnie inwestor odpowiada za zgodność prac budowlanych z projektem i to na nim spoczywa odpowiedzialność.

Skomentuj poradnik

Poradnik Jak prowadzić dokumentację budowy skomentowało 0 osób.

Awatar użytkownika
Pozostało 1500 znaków

Ten poradnik nie został jeszcze skomentowany. Bądź pierwszą osobą, która go skomentuje!